• Hesabım

Dernek Muhasebe Programı

Dernek Muhasebe Programı

Günümüzde dernek muhasebesi için özel olarak geliştirilmiş yazılımlar ile dernek yönetimi çok daha basit bir hale geldi. Dernek muhasebe programı, geçmişte manuel olarak yerine getirdiğimiz hemen hemen tüm muhasebe işlerini birkaç tıklama ile yerine getirmeye olanak tanıyan bir yapıyı da hizmetimize sunmuş durumda. Bu bağlamda hem dernek muhasebesi hakkında bilgi vermek hem de dernek muhasebe programı ile hayatımızın ne kadar kolaylaştığını görmeniz için kısa bilgiler vermeye çalıştık. Dernek muhasebesi, derneğin faaliyet yoğunluğuna göre yorucu bir iş haline gelebilir. Dernek muhasebe programı da bu noktada işinizi kolaylaştırmayı, hataları ortadan kaldırmayı ve dernek için çeşitli konularda tasarrufun önünü açmaktadır.

Derneklerde Defter Tutma Esasları Nelerdir?
Dernekler yıllık brüt gelirlerine göre iki tip defter tutarlar. Yıllık brüt gelirleri 500.000TL’nin altında olan dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarken bu tutarı aşan dernekler ise bilanço esasına göre defter tutmaya başlarlar. Ayrıca bir dernek yönetim kurulu kararı ile dilerse herhangi bir sınırlama gözetmeksizin bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edebilir. Ticari işletmeleri olan dernekler bu işletmeleri için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine bağlı olarak defter tutarlar.

İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulacak Defterler Nelerdir?
İşletme esasına göre işlem yapan dernekler; Karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, demirbaş defteri, işletme hesabı defteri ve alındı belgesi kayıt defteri adında çeşitli isim ve amaçlı defter tutarlar.

Dernekler İçin Kayıt Usulü Nedir?
Tüm resmi kayıtlarda olduğu gibi dernekler için de kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Kağıt üzerinde işlem yapan dernekler yazı işlerinde tükenmez kalem kullanmalıdır. Yasal olarak dernek muhasebe programı kullanılmasında bir sakınca olmadığı gibi form ya da sürekli form şeklinde tutulan defterler için kullanıma başlanmadan önce numaralandırma ve onaylatılma zorunluluğu vardır. Onaylatılmış sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek saklanır.

Muhasebe işlerinin manuel olarak yürütüldüğü hallerde deftere geçirilen herhangi bir kaydın okunmaz hale getirilmesi yasaktı, neyse ki dernek muhasebe programı gibi programlarda bu tip sorunlarla karşılaşma riskiniz de ortadan kalktı.

Dernekler İçin Defter Kayıt Zamanı Nedir?
1 - Kayıt altına alınan tüm işlemlerin, hacim ve gerekliliğine uygun olarak muhasebe düzen ve gizliliğini sekteye uğratmayacak bir süre içerisinde (maksimum 10 gün) kaydedilmesi gerekir. 

2- İşlemlerini fiş ve bordro gibi yetkin imza taşıyan belgelere göre yürüten dernekler için kayıtların deftere işlenmesi için kanunen tanınan süre 45 gündür. Bu durum denetim amacıyla defterlerin talep edilmesi halinde derhal gerçekleştirilmesi gereklidir. 

Defter kayıtlarını belirli bir düzen içerisinde ve daha az iş gücü kullanarak işlemek manuel yapıldığında uzun ve yorucu bir süreçtir. Dernek muhasebe programı bu işi çok daha basit ve hatasız yapmanız için pek çok modül içermektedir.

Dernekler İçin Hesap Dönemi 
Derneklerde hesap dönemi 1 Ocakta başlayıp 31 Aralıkta sonra eren bir takvim yılıdır. Derneğin yeni kurulması durumunda ilk yıl için bu dönem kuruluş tarihi başlar ve 31 aralıkta sona erer.

Defter Tasdik İşlemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
Yukarıda bahsettiğimiz defter türlerini kullanan dernekler, bu defterleri kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğü ya da notere tasdik ettirmelidir. Bu defterler için ara tasdik yapılmaz ve defter yaprağı bitene kadar kullanılır. Bilanço esasına göre tutulan ve form ya da sürekli form yapraklı defterler önceki yılın son ayında tasdik ettirilmelidir. 

Defterin ilk sayfasında; dernek adı, kütük numarası, defterin türü, yerleşim yeri, defterin sayfa sayısı, tasdik numarası ve tarihi, tasdik makamına ait resmi mühür ve imzayı içeren şerhler yazılır ve Tasdik Şerhi Formu da doldurularak ilk sayfaya yapıştırılıp sayfa sırasının kontrolü yapılır ve köşeler ilgili makam tarafında mühürlenir.

Dernek muhasebe programı kullanan dernekler için tüm bu süreçler çok daha hızlı ve basittir. 

Dernek muhasebesi tutulurken akla gelen soruların bir kısmına yanıt vermeye çalıştık. Yasal prosedürler bir yana, defter kayıtlarının tutulması ve belli bir standart dahilinde işletilmesi için dernek muhasebe programı kullanılması süreci çok daha kolaylaştırmaktadır.

Dernekler için özel olarak hazırlanan Aidango, beraberinde dernek muhasebesi programı gibi kullanabileceğiniz tümleşik modüller sunar. Bir dernek muhasebe programından beklediğiniz herşey ve çok daha fazlası için Aidango ile yola devam edebilirsiniz.

Paylaş

Diğer Blog Yazıları

Yabancı Dernek ve Vakıfların Türkiye’de Şube Açması

Yabancı Dernek ve Vakıfların Türkiye’de Şube Açması

Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’de şube ve temsilcilik açması için gerekli prosedürler Dernekler Kanunu ve Dernekler yönetmeliği hükümlerince ...

Gönüllüleri Motive Etmek

Gönüllüleri Motive Etmek

Bir vakıf ya da dernek yöneticisi olarak, muhtemelen gönüllülerin derneğinizin kalbi ve ruhu olduğunun farkındasınızdır. Hiçbir menfaat gözetmeden ...

Sms Bağış Sistemi

Sms Bağış Sistemi

Sms İle Bağış Nedir ? Vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından sosyal sorumluluk, doğal afet ve benzer durumlarda ihtiyaç sahiplerine ...