• Hesabım

Yabancı Dernek ve Vakıfların Türkiye’de Şube Açması

Yabancı Dernek ve Vakıfların Türkiye’de Şube Açması

Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’de şube ve temsilcilik açması için gerekli prosedürler Dernekler Kanunu ve Dernekler yönetmeliği hükümlerince belirlenmiştir. Bu yükümlülükleri yerine getiren dernek ve vakıflar Türkiye’de şube ve temsilcilik açabilirler. 

1- Yabancı Derneklerin Türkiye’ de Şube veya Temsilcilik Açılış Süreci

Yabancı ülkelerde kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren derneklerin, Dışişleri Bakanlığı görüşü ve İçişleri Bakanlığı izni ile ülkemizdeki dernekler kanunu hükümlerine tabi olarak faaliyet ve iş birliği yürütmelerine izin verilmektedir. 

Yabancı derneklerin faaliyet izni için öncelikle gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapmaları gerekir. Başvuru esnasında yönetmelikte belirtilen; derneğin unvanı, yerleşim yeri, kurucu ve yöneticileri, faaliyeti, defter ve kayıtları gibi bilgilerin de ilgili bakanlığa iletilmesi zorunludur. Başvuru gerçekleştirildikten sonra İçişleri bakanlığı, kendisine sunulan bilgi ve belgelerin mevzuata uygunluğunu ve eksikleri olup olmadığını kontrol eder, eksiklikleri müracaat sahibine tamamlatır. Bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakiben Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü de alındıktan sonra herhangi bir sorun yoksa; iznin türü, kapsamı ve süresinin de belirtildiği karar açıklanır.

2-  Yabancı Vakıfların Türkiye’ de Şube veya Temsilcilik Açılış Süreci

Yabancı vakıflar, uluslararası alanda iş birliği yapılmasının yararlı görüldüğü ve karşılıklılık ihtiva eden koşullarda Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından şube ve temsilcilik açmasına izin verilen kuruluşlardır ve Medeni kanun hükümlerinde vakıflar için bağlayıcılığı olan mevzuat maddelerine tabidir.

Yabancı vakıflar şube ve temsilcilik başvurularını İçişleri Bakanlığı’na, sunmakla yükümlü oldukları bilgi ve belgelerle birlikte yaparlar. Başvuru aşamasında vakfın unvanı, yerleşim yeri, kurucu ve yöneticileri, faaliyeti, defter ve kayıtları gibi bilgileri de sunmak zorundadırlar. Başvuru kabulünden sonra İçişleri Bakanlığı, başvuru formu ve ekte sunulan bilgi ve belgeleri incelerek; mevzuata uygunluk ve eksik olup olmadığı konusunda inceler. Eksik bilgi ve belge tespit edildiğinde müracaat sahibi tarafından tamamlanması talep edilir. Başvuru formu ve ekte sunulan her türlü belgenin kontrol aşaması tamamlandığında Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü istenir. Bu noktaya kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı durumlarda, iznin türü, kapsamı ve süresinin de belirtildiği izin kararı açıklanır. Mevzuata göre şube ve temsilcilik açma hakkı süre kısıtlamasından muaftır.

3- Sonuç

Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’de şube ve temsilcilik açması, mevzuata hâkim olmayan kuruluşlar için zorlu bir süreç haline gelebilir. Bu nedenle konusunda uzman avukatlık bürolarından konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alınabilmektedir. Yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi, sürecin nasıl işlediğinin anlaşılabilmesi ve yaşanabilecek zorluklar hakkında önceden bilgi sahibi olunması gibi pek çok kolaylık bu sayede kazanılmaktadır.

Türkiye'nin ilk ve tek dernek ERP yazılımı olan Aidango, şube ve temsilcilik ağı olan dernekler için de ihtiyaç duyulan tüm yazılım desteğini sunmaktadır. Aidango, bir yazılımın tüm işlevlerini yerine getirirken aynı zamanda sunduğu ek hizmetlerle Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’de şube ve temsilcilik açması ve sonrasında ihtiyaç duyduğu konulara odaklıdır. 

Vakıf ve dernekler yaşayan sistemlerdir. Amaç ve faaliyetlerini yerine getirirken dernek yönetimi, web sitesi, muhasebe ve finansman yönetimi, müşteri ilişkileri ve insan kaynakları gibi pek çok farklı sürecin yönetilmesi gerekir. Aidango, sunduğu modül ve hizmetlerle vakıf ve derneklerin tüm iç mekanizmalarını doğru sevk ve idare etmelerine olanak tanır. Dernekler için kaynakların doğru kullanımı ve organizasyonun tam olarak işler şekilde geliştirilmesi esastır. Aidango, derneklerin ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar düşünen ve dernek faaliyetlerinde özgürce hareket edebilmenin de önünü açan esnek bir yapıya sahiptir. 

Paylaş

Diğer Blog Yazıları

Gönüllüleri Motive Etmek

Gönüllüleri Motive Etmek

Bir vakıf ya da dernek yöneticisi olarak, muhtemelen gönüllülerin derneğinizin kalbi ve ruhu olduğunun farkındasınızdır. Hiçbir menfaat gözetmeden ...

Sms Bağış Sistemi

Sms Bağış Sistemi

Sms İle Bağış Nedir ? Vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından sosyal sorumluluk, doğal afet ve benzer durumlarda ihtiyaç sahiplerine ...

Dernek Muhasebe Programı

Dernek Muhasebe Programı

Günümüzde dernek muhasebesi için özel olarak geliştirilmiş yazılımlar ile dernek yönetimi çok daha basit bir hale geldi. Dernek muhasebe programı, ...